เมธิลโบไมด์ 98%,100%

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

ชื่อสามัญ            เมทิลโบร์ไมด์ (metyl bromide)
กลุ่มสารเคมี      Organic
สาระสำคัญ        methyl bromide ………………………………………………………….…..98 %
                        + chloropicrin เพื่อใช้เป็นสารเตือนอันตราย (warning agent)………………….2 %
จุดเด่น             สังเกต บริเวณ ขอบส่วนบนของถังจะเป็นสีเหลือง  (จีน)   สีน้ำเงิน , สีเทา (อิสราเอล)
                       ลักษณะเหมือนถังแก๊ส (เบลเยี่ยม)
ประเทศผู้ผลิต    จีน    อิสราเอล  และ   เบลเยี่ยม
ขนาดบรรจุ    บรรจุสารรมยา  50  กิโลกรัม    น้ำหนักถังเหล็ก  พร้อมฝา รวมไม่เกิน 16-18  กิโลกรัม (ระบุไว้ที่ถัง)
ลักษณะสำคัญ เมทิลโบร์ไมด์เป็นสารเคมีในรูปของก๊าซโมเลกุลเดี่ยว  ไม่มีสี,ไม่มีกลิ่น,ที่ความเข้นข้นต่ำ  แต่มีกลิ่นหวานหรือกลิ่นคล้ายคลอโรฟอร์ม  ที่ความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพในการแทรกซึมสูง หนัก
คุณสมบัติ
ใช้รมผลิตผลพืชไร่นาทุกชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วต่าง ๆ มันสำปะหลังอัดเม็ด เครื่องยาจีนสมุนไพร
เพื่อกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรในโรงเก็บ ใช้รมเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้และหวาย ไม้แกะสลักและเครื่องจักสารต่าง
เพื่อกำจัดมอดเจาะไม้ (borer)

 


แมกนีเซียม ฟอสไฟด์

แมกนีเซียม ฟอสไฟด์ ชนิดเม็ด

คุณสมบัติ
ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชที่ทำลายผลิตผลทางการเกษตรภายหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งอาหารสำเร็จรูป ผลิตผลในโรงเก็บ ตามตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าส่งออกต่างประเทศ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เครื่องหวาย กองข้าว ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องเทศสมุนไพร อาหารสัตว์ ปลาป่น กาแฟ ยาสูบและอื่นๆ   

 


อะลูมิเนียม ฟอสไฟด์ ชนิดเม็ด

 

อะลูมิเนียม ฟอสไฟด์
 • คุณสมบัติ
  ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชที่ทำลายผลิตผลทางการเกษตรภายหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งอาหารสำเร็จรูป ผลิตผลในโรงเก็บ ตามตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าส่งออกต่างประเทศ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เครื่องหวาย กองข้าว ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องเทศสมุนไพร อาหารสัตว์ ปลาป่น กาแฟ ยาสูบ และอื่นๆ                 

 • เป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อย คล้ายกระเทียม 
 • สูตรเคมี คือ  PH3 - น้ำหนักโมเลกุล 34.1
 • หนักกว่าอากาศ 1.2 เท่า  -   จุดเดือด – 87.4°C
 • ละลายน้ำได้ประมาณ 26% (โดยปริมาตรที่ 17°C)
 • ก๊าซฟอสฟีนที่เข้มข้นมากจะระเบิดลุกเป็นไฟได้
 • ทำปฏิกิริยากับโลหะ เช่น ทอง ทองแดง และเงิน 
 • เป็นพิษต่อแมลงและสัตว์เลือดอุ่นสูงมาก   
 • ไม่มีพิษตกค้าง
 • ศษผงที่สารระเหิดไปแล้ว จะเป็นเหมือนขี้เถ้า นำไปเป็นปุ๋ยได้
 • มี Cieling concentration 0.3 ppm

 

                                      
   หม้อผ่นความร้อนสำหรับ                        เครื่องตรวจแก๊สเมธิลโบไมด์

  เครื่องวัดความเข้มข้นแก๊สเมธิลโบไมด์

คุณสมบัติ
วัดความเข้มข้นแก๊สเมทธิลโบรไมด์  ระบบดิจิตอล ตามมาตรฐาน AQIS


รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า


1.  เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นแก๊สเมทธิลโบร์ไมด์
2.   ความเข้มข้นแก๊สที่วัดได้  แสดงค่าเป็นตัวเลข
3.   สามารถวัดความเข้มข้นแก๊สได้ในช่วง 0-999 OZ/F3 หรือ gm/m3
4.   มีความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สไม่เกิน +-5%
5.   มีปั๊มสำหรับดูดตัวอย่างแก๊สติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง
6.   สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศเข้าไปในเครื่องได้ตั้งแต่ 0-2 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
7.   มีปุ่มปรับ “0” (Zero adjust)
8.   ท่อสำหรับเชื่อมต่อกับสายวัดความเข้มข้นแก๊สเข้าเครื่อง (hose connection) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 หุนครึ่ง

 


ตะเกียงวัดแก๊สรั่ว สำหรับแก๊ส

 

ตะเกียงวัดแก๊สรั่ว สำหรับแก๊ส
 • รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
  ตะเกียงตรวจสอบแก๊สประกอบด้วย
  1. หลอดเผาไหม้ 
  2.  ท่อยาง มีความยาวประมาณ 2 ฟุต
  3. ถังบรรจุแก๊สโปรเพิล  น้ำหนัก  400  gm.


                             
    ถุงทราย                                      กระดาษกาว

 

 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรมสาร

 

                                          
           ผ้าพลาสติกรมยา หนา 0.05mm.                         ผ้าพลาสติกรมยาหนา 0.1-0.3mm.


                                          
        ผ้าม้วนขนาด 0.05-0.3mm. ยาว 130 หลา            พลาสติก PVC สีดำสำหรับปูรองพื้นหนา 0.25-0.5mm